📣โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กำหนดจัดกิจกรรม "นักเรียนอยากบอก โรงเรียนอยากฟัง"
เชิญชวนตัวแทนนักเรียนร่วมประชุมพูดคุยกับผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร
📌ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.40 น. เป็นต้นไป
"อยากบอก อยากเล่า ฝากเพื่อนมานะ"