15 มกราคม 2564 พบกับ JUNTRA-NEWS 

รายการ ผู้อำนวยการฯ พบนักเรียนและผู้ปกครอง

ตอน "ความห่วงใย ที่ต้องส่งไปให้ถึง"

เริ่มถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live เวลา 15.00 น.

https://www.facebook.com/Sukprasarnrat