พบกับรายการ “ผู้อำนวยการฯ พบนักเรียนและผู้ปกครอง”

ในหัวข้อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 กับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

 

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

เริ่มถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live เวลา 10.00 น.

https://www.facebook.com/Sukprasarnrat