สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook:โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)