ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2565

 

คลิกที่นี้