โรงเรียน วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์)

ที่อยู่ :เลขที่ 10 ถนนบริพัตร ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 032-425383 โทรสาร : 032-423688

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์)